Advokátní kancelář Praha 8 - Libeň


Přejdi na obsah

amicitia nisi inter bonos esse non potest – přátelství může existovat jenom mezi dobrými lidmi

Advokátní kancelář Praha 8 – Libeň


JUDr. Jaromír Krutílek – advokát
člen České advokátní komory ev.č. 2616Jsem samostatný advokát vykonávající advokátní praxi nepřetržitě od r. 1994. Právní služby poskytuji vždy s důrazem na individuální potřeby klienta. Nabízím osobní a bezprostřední přístup s ohledem na konkrétní požadavky klienta a okolnosti jeho případu, a to za rozumné ceny. Poskytované právní služby účtuji v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Úvodní nezávaznou konzultaci v délce max. do jedné hodiny účtuji částkou 1.000,- Kč.


JUDr. Jaromír Krutílek – advokát

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech:

  • Občanské právo

- vypracování a posuzování občanskoprávních smluv,
- vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení),
- převody a nájmy nemovitostí,
- přijímání peněz do advokátní úschovy,
- poradenství týkající se občanskoprávních vztahů,
- zastupování před soudy v občanském soudním řízení,
a v rozhodčích řízeních,
- zastupování v dědickém řízení

  • Rodinné právo

- příprava a zastupování při rozvodu manželství včetně úpravy poměrů k dětem,
- vymáhání výživného,

  • Správní právo

- zastupování před správními soudy v řízeních ve správním soudnictví,
- zastupování před orgány státní správy a obecními úřady,

  • Pracovní právo

- příprava pracovních smluv, dohod a jiných listin, které se týkají vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci,
- poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru,

  • Insolvenční právo

- vypracování a podání insolvenčního návrhu,
- vypracování a podání přihlášky věřitele,
- zastupování před insolvenčním soudem.

  • Korporátní právo

- zakládání obchodních společností a jejich změnyAdvokátní kancelář Praha 8 – Libeň - JUDr. Jaromír Krutílek - Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8 - tel.: 603 514 494 - e-mail: j.krutilek@akrk.cz
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku