Advokátní kancelář Praha 6 - Dejvice


Přejdi na obsah

právní služby

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech:

  • Obchodní právo

- vymáhání a správa pohledávek (včetně exekučního řízení),
- vypracování a posuzování smluv týkajících se obchodních závazkových vztahů,
- zastupování v obchodněprávních sporech před soudy a v rozhodčích řízeních,
- zakládání obchodních společností a jejich změny

  • Občanské právo

- vypracování a posuzování občanskoprávních smluv,
- převody a nájmy nemovitostí,
- přijímání peněz do advokátní úschovy,
- poradenství týkající se občanskoprávních vztahů,
- zastupování před soudy v občanském soudním řízení,
- zastupování v dědickém řízení

  • Rodinné právo

- příprava a zastupování při rozvodu manželství včetně úpravy poměrů kým dětem,
- vymáhání výživného,

  • Správní právo

- zastupování před správními soudy v řízeních ve správním soudnictví,
- zastupování před orgány státní správy a obecními úřady,

  • Pracovní právo

- příprava pracovních smluv, dohod a jiných listin, které se týkají vztahů mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci,
- poradenství ve věcech uzavření, změny a skončení pracovního poměru,

  • Insolvenční právo

- vypracování a podání insolvenčního návrhu,
- vypracování a podání přihlášky věřitele,
- oddlužení,
- zastupování před insolvenčním soudem.
Advokátní kancelář Praha 6 – Dejvice - JUDr. Jaromír Krutílek - Muchova 233/1, 160 00 Praha 6 - tel.: 233 326 432 - e-mail: j.krutilek@akrk.cz
Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku